Sistem constructiv

Cu toată realizarea în decursul timpului a acestui edificiu (în diferite etape, pe parcursul a circa 100 de ani) construcţia are un sistem constructiv unitar, după cum urmează:

  • fundaţii din zidărie de piatră
  • beciuri (subsoluri parţiale dispersate) şi scări de acces din zidărie şi bolţi din piatră
  • zidărie portantă la parter şi etaj, din cărămidă ceramică plină (tip vechi, de epocă), cu grosimi de 80, 70, 60, 50, 28 şi 15 cm, realizată cu mortar de var-nisip, argilă-nisip, fără centuri de nivel, cu buiandrugi boltiţi sau de lemn.
  • acoperire spaţii:

◊ bolţi cilindrice, intersecţii de cilindri şi cupole din cărămidă de epocă, realizate cu mortar de var-nisip, la etapele de construire dintre 1800 - 1838
◊ bolţişoare de cărămidă pe profile metalice la încăperile P41, P42 şi rampa de scară P40
◊ tavane drepte din grinzi de lemn, cu şipci şi tencuieli de var-nisip, la partea inferioară, cernopol median între grinzi, podină de scândură peste grinzi, protejată cu lut şi cărămizi ceramice, pe lat, în pod, în restul construcţiei.
Peste parter, planşeele au duşumele, iniţial aparente, acum acoperite în bună parte cu pardoseli din parchete sau chiar parchete şi covoare PVC

  • acoperişul este realizat pe o structură de lemn tip şarpantă şi ferme, abil realizat din punct de vedere tehnic, peste care intervine o învelitoare din ţiglă solzi, cu vârful triunghiular, specifică Ardealului secolului al XIX-lea. În unele locuri apar completări sau intervenţii de întreţinere cu tablă.
  • tâmplăria originală este din lemn, dublă, cu detalii deosebit de eficiente, cu unele excepţii - uşi metalice forjate (ferecătuite). Un suntem de acord cu tâmplăria de aluminiu sau PVC (impropriu denumită termopan) introdusă de unii utilizatori la parter
  • finisajele originale sunt din tencuieli de var nisip, profile trase din acelaţi mortar, stucaturi, discuri, ornamente şi capiteluri turnate din mortar sau ceramică şi aplicate cu mortar.
  • scările sunt din:

◊ trepte masive pe umplutură, între ziduri;
◊ trepte masive aplicate pe rampe înclinate din bolţişoare de cărămidă şi profile metalice
◊ trepte masive încastrate în pereţi
◊ trepte din lemn pe vanguri de lemn sau metal
◊ turnate din beton (adăugări ulterioare)

  • balustrade din fier forjat (nu toate) sau profile metalice - rotunde sau pătrate

Clădirea „Transilvania" se încadrează în categoria de importanţă B (construcţii de importanţă deosebită); din punct de vedere seismic, clădirea se încadrează în clasa a II-a de împortanţă seismică, cu coeficientul aferent în valoare de 1,2, iar din punct de vedere al siguranţei la foc, construcţia se încadrează în gradul II de rezistenţă la foc.