Proiectul de reabilitare

Construită în sec. XIX, pe parcursul mai multor etape, Clădirea Transilvania din Zalău este fără îndoială cel mai impunător dintre edificiile incluse în lista monumentelor istorice din municipiul Zalău. Având în față complexul statuar Wesselényi, de asemenea inclus pe lista monumentelor istorice, un parc și o fântână cu amorași, Clădirea Transilvania domină Piața Iuliu Maniu și centrul istoric al municipiului, necesitând însă ample lucrări de reabilitare.

 

Municipiul Zalău a demarat lucrările de reabilitare încă din anul 2005, atunci când un colț al clădirii era în pericol de prăbușire. Deoarece intervenția era urgentă la acea dată și era condiționată de resursele financiare disponibile, municipalitatea a fost nevoită să etapizeze lucrările de reabilitare pe parcursul mai multor ani, cu surse de finanțare diferite (bugetul local, credit, fonduri nerambursabile).

 

Etapa finală a lucrărilor de reabilitare a fost demarată în martie 2009, odată cu depunerea proiectului "Reabilitarea clădirii monument istoric - Clădirea Transilvania din Zalău" la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest, în scopul obținerii de fonduri nerambursabile. Contractul de finanțare a fost semnat în octombrie 2011, proiectul urmând a fi finalizat în aprilie 2014. Acesta este unul din proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane. Valoarea estimată a proiectului este de 10.119.924,33 lei, iar sursele de finanțare sunt Fondul European pentru Dezvoltare Regională, bugetul național și bugetul local.

 

Reabilitarea Clădirii TRANSILVANIA are loc într-un context de revigorare a patrimoniului cultural din municipiul Zalău, a activităţilor culturale şi de prefigurare a dezvoltării unui turism tematic. În prezent se află în diverse etape mai multe proiecte ce pot contribui direct sau indirect la creşterea şi dezvoltarea turismului în municipiul Zalău şi în judeţul Sălaj:

  • reabilitarea mai multor clădiri de patrimoniu din municipiu îmbunătățește în mod esențial imaginea centrului istoric 
  • dezvoltarea unui circuit al bisericilor de lemn este pe cale să devină o activitate concretă atât datorită iniţiativei Consiliului Judeţean Sălaj de promovare a unui proiect în cadrul Axei 5.1, dar şi datorită acţiunilor de reabilitare a bisericilor de lemn din judeţul Sălaj cu surse asigurate de Ministerul Culturii şi Cultelor 
  • dezvoltarea unui circuit al castrelor romane, proiect de asemenea al Consiliului Judeţean Sălaj, este întărit de organizarea de către Primăria Municipiului Zalău a Festivalului Roman Zalău Porolissum, eveniment care se integrează unei adevărate reţele de evenimente similare din Europa şi din lume 
  • dezvoltarea infrastructurii rutiere şi creşterea accesibilităţii municipiului va duce la îmbunătăţirea şanselor municipiului de a deveni un loc pretabil organizării de diverse evenimente regionale
  • posibilitatea dezvoltării în judeţ şi în împrejurimile municipiului şi a altor tipuri de turism decât cele menţionate până acum, respectiv un turism de agrement, chiar sportiv dacă ne gândim la potențialul Munților Meseș, un turism „ecologic" (prezenţa în judeţ a unei Grădini Botanice care tinde să devină un obiectiv de excepţie, dar şi a unor rezervaţii naturale neexploatate deocamdată), turism rural şi axat pe tradiţii etc.
  • posibilitatea dezvoltării unor activităţi culturale care să aducă turişti în municipiu, unele dintre aceste activităţi urmând să fie organizate în Clădirea TRANSILVANIA, având în vedere deschiderea tot mai mare a locuitorilor municipiului spre astfel de evenimente, dar şi existenţei unui nucleu activ de instituţii, organizaţii şi oameni de cultură care doresc să iniţieze evenimente de marcă regionale. 

 

Lucrările de reabilitare a clădirii au început în luna martie 2012 și au fost finalizate în noiembrie 2013. Prin proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional, a fost vizat în special Corpul C al clădirii, respectiv corpul de clădire dinspre Str. Gh. Doja, continuat de partea de clădire orientată spre Piața Iuliu Maniu până la spațiul unde a funcționat Biblioteca Județeană "I. S. Bădescu", secția împrumut pentru adulți (aceasta fiind situată în corpul B). Corpul C al Clădirii Transilvania a fost reabilitat în întregime de la șarpantă la tencuielile exterioare și interioare, toate instalațiile și racordurile pentru utilități, tâmplăria interioară și exterioară, elementele de fier forjat, basoreliefurile de pe fațada clădirii.

 

Întreaga clădire a fost dotată cu sistem de alarmare în caz de incendiu și sistem de aer condiționat. Au fost instalate un lift și o placă liftantă pentru facilitarea accesului la etaj a persoanelor cu dificultăți motorii.

 

Unul din obiectivele proiectului este introducerea în circuitul turistic a Clădirii. În acest sens, fosta sală de teatru orășenesc a fost amenajată într-un spațiu multifuncțional. Refacerea picturii murale din fosta sală de teatru este, după cum se exprima elaboratorul studiului de conservare a picturii, "o provocare tehnico - stilistică atât din punct de vedere al metodologiei de execuție, cât și din punct de vedere compozițional". Pictura se întinde pe o suprafață de aprox. 300 m2, rafinamentul conceptual ducându-ne cu gândul spre palatele austriece din a doua jumătate a sec. XIX. Pe lângă lucrările de amenajare, sala va fi dotată cu mobilier adecvat organizării de spectacole și expoziții, sistem de sonorizare adecvat desfășurării de conferințe, dar și un sistem antiefracție. La finalul proiectului sala va găzdui și primul eveniment, de inaugurare, dintr-un șir, sperăm, cât mai lung.

 

Nici exteriorul clădirii nu a fost neglijat. Au fost reabilitate trotuarele și accesele rutiere, au fost amenajate curțile interioare, spațiile verzi, dar și parcări. Întreaga clădire este iluminată de un sistem de iluminat arhitectonic, menit a pune în valoare edificiul. Parcul din fața Clădirii Transilvania a fost dotat cu bănci și coșuri de gunoi care să se încadreze cu arhitectura zonei. În spatele clădirii a fost construită o toaletă publică.

 

Reabilitarea Clădirii TRANSILVANIA se înscrie într-un demers mai larg al municipalităţii de a dezvolta municipiul Zalău ca centru regional administrativ şi logistic şi ca un oraş prietenos faţă de locuitorii săi, demers care are ca principal motor zona centrală a municipiului. Împreună cu alte proiecte de reabilitare a clădirilor de patrimoniu din centrul oraşului, reabilitarea Clădirii TRANSILVANIA va schimba în mod esenţial modul în care se prezintă municipiul Zalău locuitorilor săi şi vizitatorilor. Împreună cu alte proiecte care vizează zona centrală, proiectul de reabilitare a Clădirii TRANSILVANIA va crea premisele transformării municipiului Zalău în ceea ce şi-a propus prin declarația sa de viziune: «impunerea municipiului Zalău ca centru administrativ şi logistic al Regiunii de Nord Vest, pe de o parte, iar pe de altă parte ca orașul cel mai prietenos faţă de locuitorii săi. Municipiului Zalău trebuie sa redevină „Poarta de Intrare a Transilvaniei!"»

Galerie Foto