Patrimoniul cultural

Lista completă a monumentelor istorice din municipiul Zalău o puteți găsi aici.

 

Piaţa Iuliu Maniu (SJ-II-a-B-04990) - reprezină centrul istoric al municipiului Zalău, fiind înconjurată de clădiri de patrimoniu cultural, cum ar fi Clădirea Transilvania, Clădirea Primăriei, Clădirea Direcției de Cultură și Patrimoniu Cultural Sălaj etc.; tot aici se găsesc și Statuia Wesseleny (de asemenea monument istoric), Fântâna cu amorași, alte câteva monumente (în majoritate busturi reprezentând personalități județene sau a căror activitate se leagă de istoria municipiului), parcuri; Piaţa este ocupată în mare parte de intersecţia a 4 artere principale ale oraşului, respectiv str. Gheorghe Doja, str. 22 Decembrie 1989, str. Corneliu Coposu şi bulevardul Mihai Viteazul, motiv pentru care ea nu poate servi ca loc de adunare şi organizare evenimente aşa cum se întâmplă în alte oraşe transilvănene (Baia Mare, Dej, Turda, Braşov, Sibiu); în trecut, Piața Iuliu Maniu era principalul loc de întâlnire, aici având loc și târgurile.

 

Grupul statuar Wesseleny (SJ-III-m-B-05151) - situat în faţa Clădirii TRANSILVANIA, grupul statuar Wesseleny a fost realizat de sculptorul Fadrusz Janos, autorul grupului statuar Matei Corvin din Cluj Napoca; statuia a fost ridicată ca parte a unui program de marcare a 1000 de ani de la coborârea celor 7 triburi maghiare în Câmpia Panonică; statuia a fost dezvelită în 18 septembrie 1902.

 

Clădirea Primăriei (SJ-II-m-B-04991) - începută în 1836 și finalizată în forma actuală în anul 1889, actuala clădire a Primăriei Municipiului Zalău a avut de la bun început un rol administrativ, aici funcţionând Prefectura, Tribunalul şi Procuratura Judeţului Sălaj; clădirea în stil neobaroc face parte din seria palatelor administrative din Transilvania sfârşitului de secol XIX - începutului de secol XX, ea încadrâdu-se perfect în ansamblul Pieţei Iuliu Maniu alături de Clădirea TRANSILVANIA; cea mai impresionantă sală a clădirii Primăriei este fără îndoială Sala „Avram Iancu", folosită şi în prezent ca sală de festivităţi, şi care este luminată de un impunător candelabru executat din fier forjat, cântărind 1450 kg şi având aproximativ 100 ani; pe lângă rolul administrativ pe care îl îndeplineşte, Clădirea Primăriei este deseori gazda unor expoziţii, conferinţe şi evenimente culturale; Sala de căsătorii este un alt spațiu care mai păstrează aroma vremurilor trecute, în special prin cele două oglinzi în stil venețian.

 

Muzeul de Artă "Ioan Sima" - clădirea ce adăposteşte în prezent secțiunea de artă a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău a fost construită în anul 1910, fiind proprietatea familiei Roth până în 1930; din 1930 devine sediul Băncii Naționale, care o cumpără de la foștii proprietari; în 1980 clădirea trece, pentru scurt timp, în administrarea Oficiului de Gospodărire a Apelor Sălaj; din 1981 aici începe să funcţioneze secţia de artă a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Sălaj, sub denumirea Galeriile de Artă „Ioan Sima", după numele artistului plastic originar din comuna Pericei, judeţul Sălaj care şi-a donat colecţia de tablouri personale, precum şi biblioteca de artă, piese de mobilier de epocă, piese de artă populară etc.; pe lângă operele Sima, colecţia muzeului mai conţine lucrări ale altor mari nume ale artei plastice româneşti: Corneliu Baba, Aurel Ciupe, Rudolf Schwitzer Cumpăna, Petre Abrudan, Alexandru Mohi, Paul Sima, Ioan Mitrea, Victor Gaga, Vasile Pop Negreşteanu, Eugen Patachi, Aurel Contraş, Gheorghe Ilea, Marcel Munteanu; de asemenea galeriile găzduiesc şi o impresionată colecţie de fluturi, donaţie a domnului Tokacs Adalbert; de curând, Galeriile de Artă au fost reabilitate printr-un proiect înaintat de Consiliul Judeţean Sălaj în cadrul axei 5.1 a Programului Operațional Regional.

 

Clădirea Librăriile Sălajului (SJ-II-m-B-04993) - construită în jurul anului 1900, a funcţionat ca bancă; aflată în proprietate privată, clădirea este în curs de reabilitare prin fonduri europene, aici urmând să funcționeze un centru de afaceri.

 

Clădirea DSP (SJ-II-m-B-04994) - situată în Piața Iuliu Maniu, proprietate a municipiului Zalău, clădirea este ocupată de o parte a birourilor Direcției de Sănătate Publică, motiv pentru care ea este trecută în lista monumentelor istorice cu această denumire; pentru viitor, proprietarul intenționează să reabiliteze clădirea și să o amenajeze ca muzeu, în completarea ofertelor similare deja existente.

Clădirea Direcţiei Judeţene de Cultură şi Patrimoniu Cultural (SJ-II-m-B-04995) - a fost construită în jurul anului 1900 şi a avut funcţie comercială în cea mai mare parte a existenței sale; la parterul clădirii funcţionau spaţii comerciale, iar la etaj erau birouri financiare şi locuinţe; clădirea a fost reabilitată printr-un program al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Cultural.

 

Clădirea Colegiului Naţional „Silvania" (SJ-II-m-B-05006) - clădirea Colegiului Naţional SILVANIA se compune de fapt din trei corpuri de clădire, construite în etape şi perioade istorice diferite; cel mai vechi corp, respectiv corpul B, datează din 1646, aici funcţionând de fapt prima instituţie de învăţământ liceal din judeţul Sălaj; ulterior, în sec. XIX au fost adăugate alte două corpuri, actualul complex datând din 1860; cu renumele sprijinindu-i-se pe generaţii de absolvenţi care s-au plasat în fruntea elitelor româneşti şi nu numai, Colegiul este loc de pelerinaj pentru cei care au absolvit aici, fiind în acelaşi timp o clădire de patrimoniu care atrage vizitatorii; printre personalitățile care au urmat cursurile colegiului se numără Ady Endre (poet maghiar), Victor Deleu (politician, fost primar al Clujului în perioada interbelică), Iuliu Maniu (politician, fost premier al României în perioada interbelică).

 

Clădirea Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă (SJ-II-m-B-05007) - inaugurat în 1951, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Sălaj funcţionează în actuala clădire din 1971; clădirea datând din jurul anului 1900 a adăpostit fostul cazinou al Asociaţiei Meşteşugarilor; tot aici în 1924 - 1925 a funcționat Liceul de Stat pentru băieți; clădirea a fost reabilitată printr-un proiect al Consiliului Judeţean Sălaj finanțat în cadrul Programului Operațional Regional.

 

Şcoala Generală „Simion Bărnuţiu" (SJ-II-m-B-04996) - construcţia a fost demarată în anul 1883 şi s-a finalizat în anul 1900, funcţionând iniţial ca şcoală superioară de stat pentru fete, iar după 10 ani a fost transformată în şcoală normală de fete, fiind una dintre primele şcoli din Zalău cu predare în limba română; faţada clădirii a fost construită în stil istoricizant-eclectic.

 

Biserica Romano - Catolică (SJ-II-m-B-04997) - construcția actualei biserici a fost începută în 1878 și a fost finalizată după 4 ani; până atunci comunitatea catolică din Zalău, destul de mică de altfel, avea la dispoziție o capela și un turn de lemn cu 3 clopote; în 1911 sunt achiziționate alte două clopote, ce sunt montate în actuala biserică; în 1917 armata rechiziționează 4 dintre cele 5 clopote, dar în 1929 biserica primește alte două, astfel încât în acest moment turnul adăpostește 3 clopote.

 

Ansamblul Bisericii Reformate (SJ-II-a-B-05001) - actuala clădire a Bisericii reformate din centrul municipiului datează din anul 1906, excepție făcând turnul care a făcut parte dintr-o biserică din 1797; de altfel, prima biserică a fost ridicată pe actualul amplasament în sec. XII - XIII, fiind o biserică catolică, dar a fost fie distrusă în timpul repetatelor năvăliri, fie demolată și reconstruită din motive de siguranță sau pentru mărirea capacității; actuala biserică se remarcă prin orga din 1906 și orologiul datând tot de la începutul secolului XX, ambele funcționale.

 

Ansamblul Catedralei „Adormirea Maicii Domnului" (SJ-II-a-B-04984) - catedrala a fost sfințită în septembrie 1934 de către episcopul Valeriu Traian Frențiu, fiind inițial lăcaș de cult al greco - catolicilor; azi ea aparține bisericii ortodoxe.

 

Cazarma General Dragalina (SJ-II-m-B-04985) - începută în 1854 și finalizată în 1880, clădirea actualului Centru Județean de Cultură și Artă Sălaj a fost construită în formă de U, conform modelului austriac, având o curte interioară; primii ocupanți ai clădirii au fost membrii Batalionului de Honvezi ai Sălajului; din 1919 și până în 1947 devine "casa" singurului batalion românesc constituit pe frontul italian în primul război mondial, Batalionul 7 Vânători de munte, clădirea primind și un nume: "General Dragalina"; clădirea trece în proprietatea Ministerului Apărării Naționale în 1948, care o cedează în 2010 Consiliului Județean Sălaj; clădirea a fost reabilitată printr-un proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional și funcționează azi ca centru cultural.

 

Casa memorială Ady Endre (SJ-II-m-B-04987) - casa în care a locuit poetul maghiar Ady Endre în perioada liceului (1892 - 1896) este situată pe Str. 22 Decembrie nr. 45 (str. 22 Decembrie este ea însăși înscrisă pe lista monumentelor istorice (SJ-II-a-B-04986) ca ansamblu urban; în prezent casa se află în proprietate privată, singurul semn care amintește de prezența poetului maghiar fiind o placă amplasată pe clădire.

 

Fântîna cu amorași sau îngerași - deși nu se găsește în mod specific pe lista monumentelor istorice, fîntîna cu amorași face parte din Ansamblul urban Piața Iuliu Maniu și este un reper important pentru locuitorii municipiului; a fost construită în a doua jumătate a sec. XIX (cândva după 1854) și a funcționat ca fântână arteziană - sursă de apă potabilă pentru locuitori; în trecut, fântâna era un loc de socializare; inițial, apa curgea prin stropitorile celor 4 amorași.